Laravel

Cách tắt Telescope hoặc không cho nó theo dõi một số yêu cầu cụ thể nào đó

Trong Laravel, "Telescope" là một công cụ hỗ trợ phát triển giúp theo dõi và phân tích các yêu cầu đến ứng dụng của bạn. Nếu bạn muốn tắt Telescope hoặc không cho nó theo dõi một số yêu cầu cụ thể, bạn có thể thực hiện như sau:

Tắt Telescope Trong Môi Trường Cụ Thể

Nếu bạn muốn tắt Telescope cho một môi trường cụ thể (ví dụ: production), bạn có thể chỉnh sửa tệp cấu hình của Telescope.

Mở tệp config/telescope.php và chỉnh sửa mảng enabled:

'enabled' => env('TELESCOPE_ENABLED', true),

Sau đó, thêm biến TELESCOPE_ENABLED vào tệp .env của bạn và đặt giá trị là false nếu bạn muốn tắt Telescope:

TELESCOPE_ENABLED=false

Chỉ Định Các Yêu Cầu Được Theo Dõi

Telescope cho phép bạn điều chỉnh những yêu cầu nào sẽ được theo dõi. Bạn có thể tùy chỉnh điều này bằng cách chỉnh sửa phương thức shouldRecord trong tệp app/Providers/TelescopeServiceProvider.php.

Ví dụ, nếu bạn chỉ muốn theo dõi các yêu cầu gặp lỗi, bạn có thể thực hiện như sau:

protected function shouldRecord(Request $request): bool
{
    if ($request->status >= 400) {
        return true;
    }

    return false;
}

Tắt Hoàn Toàn

Nếu bạn muốn tắt hoàn toàn Telescope, một cách dễ nhất là không đăng ký dịch vụ Telescope. Trong tệp app/Providers/TelescopeServiceProvider.php, bạn có thể comment hay xoá hàm register hoặc kiểm tra môi trường trước khi đăng ký.

Nhớ là sau khi chỉnh sửa các giá trị trong tệp .env, bạn nên chạy lệnh sau để làm mới cấu hình:

php artisan config:clear

Mong rằng hướng dẫn này giúp bạn kiểm soát Telescope trong ứng dụng Laravel của mình!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close