Git

Cách sử dụng lệnh git reset để loại bỏ files không cần thiết trong Git

Để loại bỏ các folder hoặc files không cần thiết khỏi việc đã thực hiện git add ., bạn có thể sử dụng lệnh git reset. Lệnh này sẽ không ảnh hưởng đến nội dung của các files; nó chỉ loại bỏ việc files đó được đánh dấu để commit. Dưới đây là cách thực hiện:

Loại bỏ một file cụ thể

Sử dụng lệnh git reset <file_path> để loại bỏ một file cụ thể khỏi staging area (khu vực chuẩn bị commit). Thay <file_path> bằng đường dẫn tới file bạn muốn loại bỏ. Ví dụ:

   git reset folder/file_khong_can_thiet.txt

Loại bỏ tất cả các files trong một folder

Để loại bỏ tất cả các files trong một folder cụ thể khỏi staging area, bạn sử dụng đường dẫn folder đó với lệnh git reset. Ví dụ:

   git reset folder_duoc_chon/

Lưu ý: Sử dụng dấu / sau tên folder để chỉ định rằng bạn muốn loại bỏ tất cả các files trong folder đó.

Loại bỏ tất cả các thay đổi khỏi staging area

Nếu bạn muốn loại bỏ tất cả các thay đổi khỏi staging area (khu vực chuẩn bị commit), sử dụng lệnh:

   git reset

Lệnh này sẽ loại bỏ tất cả các files khỏi staging area mà không ảnh hưởng đến nội dung của chúng.

Sau khi sử dụng git reset để loại bỏ các files hoặc folders khỏi staging area, bạn có thể tiếp tục làm việc với repository của mình và thêm lại chỉ những files cần thiết vào staging area trước khi commit.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close