Laravel

Cách kích hoạt SSL cho trang web của bạn với Laravel Valet trên MacOS

Laravel Valet là một môi trường phát triển dành cho MacOS giúp cung cấp chức năng HTTPS thông qua chứng chỉ tự ký mà nó tạo ra. Để thiết lập SSL cho trang web của bạn thông qua Valet, bạn có thể sử dụng lệnh secure. Đây là cách bạn có thể kích hoạt SSL cho một dự án:

 1. Mở Terminal trên máy Mac của bạn.

 2. Điều hướng đến thư mục của dự án mà bạn muốn bảo mật với SSL. Ví dụ:

  cd path/to/your/project
 3. Chạy lệnh sau để bảo mật dự án của bạn với SSL:

  valet secure

  Khi bạn chạy lệnh này, Valet sẽ tạo một chứng chỉ tự ký và cấu hình Nginx để sử dụng HTTPS cho dự án của bạn.

 4. Sau khi chạy lệnh valet secure, bạn có thể truy cập dự án của mình qua HTTPS bằng cách sử dụng tên miền .test. Ví dụ: https://your-project.test.

 5. Nếu bạn cần xem danh sách các chứng chỉ mà Valet đã tạo, bạn có thể sử dụng lệnh:

  valet certs

Lưu ý rằng các trình duyệt có thể không tự động tin tưởng các chứng chỉ tự ký, vì vậy bạn có thể nhận được cảnh báo bảo mật khi truy cập các dự án của mình qua HTTPS. Để giải quyết vấn đề này trên macOS, bạn có thể thêm chứng chỉ vào Keychain Access và đánh dấu nó như là luôn được tin cậy.

Đây là cách bạn có thể thêm chứng chỉ vào Keychain trên macOS:

 1. Mở Keychain Access trên máy Mac của bạn.
 2. Kéo và thả file chứng chỉ vào Keychain Access.
 3. Tìm chứng chỉ trong Keychain Access, nhấp đúp vào nó, mở phần "Trust" và chọn "Always Trust" cho "When using this certificate".

Sau khi bạn đã thêm chứng chỉ và đánh dấu nó là tin cậy, trình duyệt của bạn sẽ chấp nhận kết nối HTTPS mà không hiển thị cảnh báo.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close