Công nghệ

Tại Sao Ứng Dụng 2vCPU máy chủ ảo Chạy Nhanh Hơn So Với Container?

Dưới đây là bảng so sánh giữa việc sử dụng 2vCPU trong Máy ảo (VM) và Container:

Tiêu Chí Máy ảo (VM) Container
Kiểm Soát CPU/Throttling Thường không gặp phải kiểm soát CPU. Cần cấu hình chính xác resource.requestresource.limit để tránh kiểm soát CPU.
Quản lý Luồng Ít hạn chế về quản lý luồng. Quản lý luồng không phù hợp có thể dẫn đến kiểm soát CPU.
Phân bổ CPU Phân bổ tài nguyên cố định, hiệu quả. Phân bổ động, có thể không hiệu quả nhất.
Cấu hình và Tối ưu hóa Đơn giản hơn, ít yêu cầu cấu hình phức tạp. Đòi hỏi cấu hình và tối ưu hóa phức tạp.
Tính linh hoạt Ít linh hoạt hơn so với container. Cao, phù hợp với môi trường phân phối và đám mây.
Sử dụng Tài nguyên Có thể không tối ưu về mặt tài nguyên. Hiệu quả tài nguyên cao khi cấu hình đúng.
Môi trường Đích Phù hợp với ứng dụng cần tài nguyên cố định. Tốt cho ứng dụng cần tính linh hoạt và mở rộng.

Lưu ý rằng, sự lựa chọn giữa VM và container phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của ứng dụng và môi trường. Mỗi công nghệ đều có ưu và nhược điểm riêng, và việc lựa chọn nên dựa trên nhu cầu cụ thể của dự án hoặc tổ chức.

nguồn: https://hwchiu.medium.com/why-does-my-2vcpu-application-run-faster-in-a-vm-than-in-a-container-6438ffaba245

Tags

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close