Cloudflare

Làm thế nào để redirect mọi request từ domain này sang domain khác trong Cloudflare

Trước khi bạn thực hiện các quy tắc chuyển hướng URL trên Cloudflare, bạn cần đảm bảo rằng DNS cho domain example.vn đã được định hướng đúng đắn qua Cloudflare. Điều này có nghĩa là bạn đã thay đổi nameservers của domain của bạn thành nameservers mà Cloudflare cung cấp khi bạn thêm domain vào tài khoản Cloudflare của mình.

Ngoài ra, trong phần cài đặt DNS của Cloudflare, bạn cần có ít nhất một bản ghi A hoặc CNAME cho example.vn và www.example.vn để đảm bảo Cloudflare có thể xử lý các yêu cầu đến domain này. Bạn không cần phải điều hướng bản ghi này đến một máy chủ web thực sự - bạn chỉ cần nó tồn tại để Cloudflare có thể áp dụng quy tắc chuyển hướng.

Nếu bạn muốn chuyển hướng tất cả các yêu cầu, kể cả những yêu cầu đến các subdomain của example.vn, bạn cũng cần phải tạo các bản ghi DNS tương ứng cho những subdomain đó.

Nhớ rằng, việc cập nhật DNS có thể mất một ít thời gian để lan truyền, vì vậy bạn có thể không thấy quy tắc chuyển hướng mới của mình hoạt động ngay lập tức.


Để chuyển hướng tất cả các yêu cầu từ domain example.vn sang another.domain.vn, bạn có thể sử dụng quy tắc chuyển hướng URL của Cloudflare. Dưới đây là các bước để thực hiện:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Cloudflare của bạn.

  2. Chọn domain example.vn mà bạn muốn thiết lập chuyển hướng.

  3. Điều hướng đến trang "Page Rules" (Quy tắc trang) trong menu.

  4. Nhấp vào nút "Create Page Rule" (Tạo quy tắc trang).

  5. Trong trường "If the URL matches" (Nếu URL khớp), nhập *example.vn/*. Ký tự * ở đầu và cuối đại diện cho bất kỳ chuỗi ký tự nào, cho phép chuyển hướng tất cả các yêu cầu đến domain này, không chỉ là trang chủ.

  6. Dưới "Then the settings are" (Sau đó, các thiết lập là), chọn "Forwarding URL" (Chuyển tiếp URL) từ menu thả xuống.

  7. Bên cạnh nó, chọn một mã trạng thái HTTP, ví dụ "301 - Permanent Redirect" (301 - Chuyển hướng vĩnh viễn).

  8. Trong trường tiếp theo, nhập URL đích https://another.domain.vn/$2. Ở đây, $2 là tham chiếu đến một nhóm nắm bắt trong mẫu URL gốc, cho phép chuyển hướng mọi trang và tệp từ domain cũ sang tương ứng trên domain mới.

  9. Cuối cùng, nhấp vào "Save and Deploy" (Lưu và triển khai) để kích hoạt quy tắc chuyển hướng.

Lưu ý rằng việc thực hiện chuyển hướng URL có thể có ảnh hưởng đến SEO nếu không được thực hiện đúng cách. Đảm bảo bạn đã hiểu rõ về cách các công cụ tìm kiếm xử lý các loại chuyển hướng khác nhau trước khi thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close