Linux

Làm thế nào để download link GoogleDrive trong Server Ubuntu?

Để tải xuống các tệp từ Google Drive trên một máy chủ Ubuntu, bạn có thể sử dụng một công cụ gọi là gdown. Đây là các bước bạn cần thực hiện:

  1. Cài đặt gdown: gdown không được cài đặt sẵn trên Ubuntu, vì vậy bạn sẽ cần cài đặt nó. Bạn có thể làm điều này bằng cách chạy câu lệnh sau trong terminal:
sudo apt install python3-pip
pip3 install gdown
  1. Tìm ID của tệp Google Drive: Mỗi tệp trên Google Drive có một ID duy nhất. Để tìm ID này, mở tệp trên Google Drive, nhấp vào nút "Get shareable link", và bạn sẽ thấy một URL dạng:

https://drive.google.com/file/d/<FILE_ID>/view?usp=sharing

Trong đó, <FILE_ID> chính là ID của tệp.

  1. Tải tệp từ Google Drive: Sử dụng gdown để tải tệp từ Google Drive bằng câu lệnh sau:
gdown https://drive.google.com/uc?id=<FILE_ID>

Thay <FILE_ID> bằng ID tệp thực tế từ URL chia sẻ Google Drive của bạn.

Lưu ý rằng tệp phải được đặt chế độ chia sẻ công khai hoặc bạn phải có quyền truy cập vào nó để có thể tải xuống. Nếu không, bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi khi cố gắng tải xuống.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close