PHP

Làm thế nào để kiểm tra tiến trình PHP đang chạy và những gì có thể gây chậm cho PHP-FPM

Để kiểm tra tiến trình PHP đang chạy và những gì có thể gây chậm cho PHP-FPM, bạn có thể sử dụng một số cách sau:

Sử dụng slow log của PHP-FPM

Đây là một tính năng của PHP-FPM cho phép bạn ghi lại những script PHP chạy quá một thời gian nhất định. Bạn cần chỉnh sửa tệp cấu hình php-fpm.conf (hoặc tệp cấu hình tương ứng cho pool cụ thể) và bật slow log bằng cách đặt các dòng sau:

slowlog = /path/to/your/log/file.log
request_slowlog_timeout = 5s

Trong đó, request_slowlog_timeout là thời gian tối thiểu mà một script cần chạy để được coi là "chậm" và được ghi vào log.

Sử dụng Xdebug hoặc Blackfire.io

Đây là những công cụ mạnh mẽ cho phép bạn phân tích cấu trúc thời gian và bộ nhớ của các tiến trình PHP. Hãy lưu ý rằng việc sử dụng các công cụ này có thể gây tốn thêm tài nguyên nên nên chỉ sử dụng trong môi trường phát triển hoặc kiểm thử.

Sử dụng strace

strace là một công cụ dòng lệnh cho Linux giúp kiểm tra những hệ thống gọi được tiến trình đang chạy. Bạn có thể sử dụng nó để kiểm tra tiến trình PHP bằng cách tìm PID của tiến trình và sau đó chạy: strace -p PID. Các dòng xuất ra sẽ cho bạn biết tiến trình đang thực hiện gì.

Sử dụng lệnh top hoặc htop

Các lệnh này cho phép bạn xem các tiến trình đang chạy trên hệ thống của bạn và tài nguyên mà chúng đang sử dụng. Bạn có thể xem CPU và bộ nhớ mà các tiến trình PHP-FPM đang sử dụng để xác định xem liệu có tiến trình nào đang gây ra vấn đề.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close