GitHướng Dẫn

Một quy trình để phát triển một tính năng trong 1 dự án có sử dụng GIT

Để phát triển một tính năng trong một dự án sử dụng Git, bạn có thể tuân theo quy trình sau:

  1. Tạo một nhánh (branch) mới để phát triển tính năng: Sử dụng lệnh git checkout -b <tên-nhánh> để tạo một nhánh mới từ nhánh hiện tại và đặt tên cho nhánh mới theo tên tính năng mà bạn sẽ phát triển.
  2. Phát triển tính năng trên nhánh mới: Viết mã, thêm mới tính năng, sửa lỗi và thực hiện các thay đổi cần thiết trên nhánh mới.
  3. Commit các thay đổi lên nhánh mới: Sử dụng lệnh git add để đưa các thay đổi vào staging area và sau đó sử dụng lệnh git commit -m "Thông điệp commit" để commit các thay đổi lên nhánh mới. → Xem thêm: Một số quy tắc cơ bản để viết commit message chuẩn trong dự án
  4. Đồng bộ hóa với nhánh chính (master branch): Trước khi merge (ghép nhánh) các thay đổi từ nhánh mới vào nhánh chính, bạn cần phải đồng bộ hóa nhánh chính với nhánh mới nhất bằng cách sử dụng lệnh git pull để lấy tất cả các thay đổi mới nhất trên nhánh chính.
  5. Merge nhánh mới vào nhánh chính: Sử dụng lệnh git merge <tên-nhánh> để ghép các thay đổi từ nhánh mới vào nhánh chính.
  6. Kiểm tra tính năng đã hoạt động đúng: Sau khi merge, kiểm tra tính năng đã hoạt động đúng trên nhánh chính.
  7. Push các thay đổi lên nhánh chính: Sử dụng lệnh git push để đẩy các thay đổi từ nhánh chính lên remote repository.

Lưu ý rằng, trước khi bắt đầu phát triển tính năng mới, bạn nên luôn kiểm tra và đồng bộ hóa nhánh chính (master branch) của dự án để tránh xung đột với các thay đổi mới nhất trên nhánh chính.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close