GitHướng Dẫn

Một quy trình để phát triển một tính năng trong 1 dự án có sử dụng GIT

Để phát triển một tính năng trong một dự án sử dụng Git, bạn có thể tuân theo quy trình sau:

Hướng Dẫn Phát Triển Tính Năng Mới Trong Dự Án Sử Dụng Git

Bước 1: Tạo Nhánh Mới Để Phát Triển Tính Năng

Để bắt đầu, sử dụng lệnh git checkout -b <tên-nhánh> để tạo ra một nhánh mới từ nhánh hiện tại. Đặt tên cho nhánh mới theo tên tính năng mà bạn định phát triển.

Bước 2: Phát Triển Tính Năng Trên Nhánh Mới

Trong bước này, bạn sẽ viết mã, thêm tính năng mới, sửa lỗi và thực hiện những thay đổi cần thiết khác trên nhánh vừa tạo.

Bước 3: Commit Các Thay Đổi Lên Nhánh Mới

Sau khi đã hoàn thiện các thay đổi, sử dụng lệnh git add để đưa chúng vào staging area. Tiếp theo, dùng lệnh git commit -m "Thông điệp commit" để commit các thay đổi lên nhánh mới. Hãy chú ý đến những quy tắc cơ bản khi viết commit message chuẩn trong dự án.

Bước 4: Đồng Bộ Hóa Với Nhánh Chính

Trước khi thực hiện việc ghép nhánh, bạn cần đồng bộ nhánh chính (master branch) với nhánh mới bằng cách sử dụng lệnh git pull để nhận mọi thay đổi mới nhất từ nhánh chính.

Bước 5: Merge Nhánh Mới Vào Nhánh Chính

Sau khi đã đồng bộ hóa, dùng lệnh git merge <tên-nhánh> để ghép các thay đổi từ nhánh phát triển vào nhánh chính.

Bước 6: Kiểm Tra Tính Năng Hoạt Động Đúng

Khi đã ghép nhánh, hãy thử nghiệm để kiểm tra xem tính năng đã hoạt động đúng trên nhánh chính hay chưa.

Bước 7: Push Các Thay Đổi Lên Nhánh Chính

Cuối cùng, sử dụng lệnh git push để đẩy các thay đổi từ nhánh chính lên remote repository.

Lưu Ý

Trước khi bắt đầu phát triển tính năng mới, đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra và đồng bộ hóa nhánh chính của dự án để tránh xung đột với các thay đổi mới nhất trên đó.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close