WordpressHướng Dẫn

Cách để vô hiệu hoá kiểm tra và thông báo update plugin, core wordpress

  1. Để vô hiệu hoá kiểm tra và thông báo cập nhật cho plugin và WordPress core trong WordPress, bạn có thể làm theo các bước sau:
add_filter( 'auto_update_core', '__return_false' );
add_filter( 'auto_update_plugin', '__return_false' );
  1. Tắt kiểm tra cập nhật: Để ngăn chặn WordPress kiểm tra cập nhật cho plugin và WordPress core, bạn có thể sử dụng filter site_transient_update_plugins và site_transient_update_core để vô hiệu hoá kiểm tra cập nhật. Thêm đoạn mã sau vào tệp functions.php của bạn để vô hiệu hoá kiểm tra cập nhật cho plugin và WordPress core:
add_filter( 'site_transient_update_plugins', '__return_null' );
add_filter( 'site_transient_update_core', '__return_null' );

Sau khi thực hiện các bước trên, WordPress sẽ không kiểm tra cập nhật cho plugin và WordPress core và cũng sẽ không hiển thị thông báo cập nhật nữa. Tuy nhiên, bạn cần cập nhật các plugin và WordPress core một cách thủ công để đảm bảo an toàn và tính ổn định của trang web của bạn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close