AWS

Cách chuyển Elastic IP từ EC2 instance này sang EC2 instance khác

Để chuyển một Elastic IP từ một EC2 instance này sang một EC2 instance khác, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Ngắt kết nối Elastic IP từ EC2 instance hiện tại

  • Mở AWS Management Console và điều hướng đến "EC2".
  • Trong menu bên trái, chọn “Elastic IPs”.
  • Tìm và chọn Elastic IP mà bạn muốn di chuyển.
  • Nhấn nút “Actions” và sau đó chọn “Disassociate IP Address”. Nhấn "Disassociate" trong hộp thoại xác nhận.

2. Gắn Elastic IP vào EC2 instance mới

  • Trong cùng danh sách Elastic IPs, chọn lại địa chỉ IP bạn vừa ngắt kết nối.
  • Nhấn nút “Actions” và sau đó chọn “Associate IP Address”.
  • Trong hộp thoại "Associate Elastic IP address", chọn instance mới mà bạn muốn gắn vào, sau đó nhấn "Associate".

Lưu ý: Khi bạn ngắt kết nối một Elastic IP từ một instance mà không gắn nó vào instance khác, bạn sẽ phải trả phí cho việc giữ Elastic IP không sử dụng. Đảm bảo bạn gắn Elastic IP vào một instance mới hoặc giải phóng nó nếu bạn không cần sử dụng nữa để tránh phí phát sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close