Docker

Cách truy cập vào bash của container trong Docker

Để truy cập vào bash của một container đang chạy trong Docker, bạn cần sử dụng lệnh docker exec kết hợp với tùy chọn -it để kích hoạt chế độ tương tác. Dưới đây là cách thực hiện:

  1. Đầu tiên, bạn cần xác định ID hoặc tên của container mà bạn muốn truy cập. Để liệt kê tất cả các container đang chạy, sử dụng lệnh:
docker ps
  1. Khi bạn có ID hoặc tên của container, sử dụng lệnh sau để truy cập vào bash của container đó:
docker exec -it [CONTAINER_ID_OR_NAME] /bin/bash

Trong đó, [CONTAINER_ID_OR_NAME] là ID hoặc tên của container bạn muốn truy cập.

Lưu ý: Không phải tất cả các container đều có /bin/bash. Một số container chỉ có /bin/sh hoặc shell khác. Trong trường hợp đó, bạn cần thay /bin/bash bằng shell tương ứng.

Ví dụ:

docker exec -it my_container /bin/sh

Sau khi thực hiện lệnh trên, bạn sẽ được đưa vào môi trường bash (hoặc shell tương ứng) của container và có thể thực thi các lệnh như bình thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close