Wordpress

Xoá Bỏ Thông Điệp Thay Đổi Email Quản Trị Trên WordPress

Đăng nhập vào trang quản trị WordPress

  • Truy cập trang đăng nhập của trang quản trị WordPress (thường là yourdomain.com/wp-admin).
  • Nhập tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập.

Xác nhận thay đổi email quản trị

  • Kiểm tra hộp thư của địa chỉ email quản trị cũ.
  • Mở email xác nhận và nhấp vào liên kết xác nhận để hoàn tất thay đổi địa chỉ email quản trị.

Sửa thông tin trong cơ sở dữ liệu bằng phpMyAdmin

  • Đăng nhập vào bảng điều khiển của máy chủ (cPanel, Plesk, hoặc tương tự) và mở phpMyAdmin.
  • Chọn cơ sở dữ liệu của trang WordPress và tìm bảng "wp_options".
  • Điều chỉnh giá trị "option_value" của hàng "admin_email" và xoá giá trị "option_value" của hàng "new_admin_email".
  • Nhấp vào nút "Go" hoặc "Thực hiện" để lưu thay đổi.

Kết luận

Sau khi thực hiện các bước trên, thông điệp "There is a pending change of the admin email to email@xxx.com." sẽ không còn xuất hiện trên trang quản trị WordPress của bạn. Điều này giúp giảm bớt sự phiền toái cho người quản trị.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close