Wordpress

Sử dụng các biểu tượng loading WordPress gốc (spinners)

Bảng danh sách các icon loading có sẵn trong wordpress

 • /wp-includes/js/imgareaselect/
  • border-anim-h.gif:
  • border-anim-v.gif:
 • /wp-includes/js/tinymce/skins/lightgray/img
  • loader.gif:
 • /wp-admin/images
  • loading.gif:
  • spinner.gif:
  • spinner-2x.gif:
  • wpspin_light.gif:
  • wpspin_light-2x.gif:
 • /wp-includes/js/thickbox
  • loadingAnimation.gif:
 • /wp-includes/js/crop
  • marqueeHoriz.gif:
  • marqueeVert .gif:
 • /wp-includes/images
  • spinner.gif:
  • spinner-2x.gif:
  • wpspin.gif:
  • wpspin-2x.gif:

Hướng dẫn sử dụng

Để sử dụng các biểu tượng này, bạn chỉ cần tham chiếu đến đường dẫn tương ứng trong code của mình. Ví dụ, nếu bạn muốn sử dụng spinner.gif từ /wp-admin/images, bạn có thể tham chiếu đến nó như sau trong mã HTML của mình:

<img src="/wp-admin/images/spinner.gif" alt="Loading...">

Lưu ý: Đường dẫn có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình của trang web WordPress của bạn.

Bài viết liên quan

2 Comments

  1. > Để sử dụng các biểu tượng này, bạn chỉ cần tham chiếu đến đường dẫn tương ứng trong code của mình. Ví dụ, nếu bạn muốn sử dụng spinner.gif từ /wp-admin/images, bạn có thể tham chiếu đến nó như sau trong mã HTML của mình:

   Loading...

   Lưu ý: Đường dẫn có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình của trang web WordPress của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close