Wordpress

Sử dụng các biểu tượng loading WordPress gốc (spinners)

Bảng danh sách các icon loading có sẵn trong wordpress

 • /wp-includes/js/imgareaselect/
  • border-anim-h.gif:
  • border-anim-v.gif:
 • /wp-includes/js/tinymce/skins/lightgray/img
  • loader.gif:
 • /wp-admin/images
  • loading.gif:
  • spinner.gif:
  • spinner-2x.gif:
  • wpspin_light.gif:
  • wpspin_light-2x.gif:
 • /wp-includes/js/thickbox
  • loadingAnimation.gif:
 • /wp-includes/js/crop
  • marqueeHoriz.gif:
  • marqueeVert .gif:
 • /wp-includes/images
  • spinner.gif:
  • spinner-2x.gif:
  • wpspin.gif:
  • wpspin-2x.gif:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close