Wordpress

Cách đăng ký và sử dụng hook action với tham số trong WordPress

Ngày nay, WordPress là một trong những nền tảng quản trị nội dung phổ biến nhất trên thế giới, hỗ trợ hàng triệu trang web và dự án khác nhau. Một trong những yếu tố quan trọng giúp nền tảng này trở nên linh hoạt và mạnh mẽ chính là hệ thống hookaction.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách đăng ký và sử dụng hook action với tham số trong WordPress, giúp bạn nắm vững cơ chế hoạt động của hệ thống này và tận dụng tối đa khả năng mở rộng của WordPress. Hãy bắt đầu khám phá ngay, bạn sẽ không thể ngờ rằng việc tùy chỉnh WordPress lại trở nên đơn giản đến vậy!

Ví dụ, nếu bạn muốn đăng ký một hành động với tên "my_custom_action" và truyền vào 2 tham số $param1$param2, bạn có thể làm như sau:

function my_custom_function( $param1, $param2 ) {
  // xử lý hành động
}
add_action( 'my_custom_action', 'my_custom_function', 10, 2 );

Sau đó, khi bạn muốn gọi hành động này và truyền vào các tham số, bạn có thể sử dụng hàm do_action như sau:

$param1 = 'Hello';
$param2 = 'world';
do_action( 'my_custom_action', $param1, $param2 );

Khi do_action được gọi, nó sẽ kích hoạt hàm my_custom_function và truyền vào 2 tham số $param1$param2.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close